Mgr. Jan Vodička
advokátní kancelář

Advokátní kancelář Jan Vodička poskytuje právní poradenství v celé řadě oblastí. Advokátní kancelář si klade za cíl maximální ochranu zájmů a práv klientů. Advokacie je v této advokátní kanceláři vykonávána tradičním způsobem, tj. zejména sepisem smluv a zastupováním klientů před soudy či orgány veřejné moci.

Kontaktujte mě

Mgr. Jan Vodička - advokátní kancelář

Advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v následujících oblastech:

  • právní vztahy k nemovitostem – veškeré převody, vypořádání podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů, právní servis realitních kanceláří
  • vymáhání pohledávek – zastupování v soudním řízení včetně řízení exekučního
  • rodinné právo – úpravy poměrů nezletilých dětí, zvýšení výživného
  • pracovní právo – dlužné mzdy, neplatnost výpovědi ze strany zaměstnavatele
  • trestní právo – obhajoba ve všech stádiích trestního řízení

Advokátní kancelář je na základě zákona pojištěna na odpovědnost za škodu ve výši 10 milionů Kč, v jednotlivých případech je sjednáváno pojištění vyšší podle potřeb klientů.

Ceny právních služeb

Ceny právních služeb se řídí dohodou mezi advokátem a klientem. Je možné též počítat odměnu dle advokátního tarifu – vyhl. č. 177/1996 Sb. v platném znění.

Advokátní kancelář vždy přihlédne k sociálním a majetkovým poměrům klienta a bude zvolena taková varianta, aby došlo ke spokojenosti obou smluvních stran.

Mrg. Jan Vodička
Mrg. Jan Vodička

profil.

Jan Vodička absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 2000. Následně působil jako advokátní koncipient v advokátních kancelářích JUDr. Ivo Palkosky a poté advokátní kanceláři Jansová & Veverka.

Samostatnou advokátní praxi vykonává od roku 2004. Hovoří plynně anglicky, standardně francouzsky.

Kontaktujte mě

Zanechte zprávu a já se Vám ozvu.